SCIENTIFIC COMMITTEE

Maria Pyrgeli
Helen Skouteli
Christalena Kattami
Evangelia Saleptsi
Liza Papagiannouli
Dimitrios Pasparakis
Roser Pons
Efi Barlou
Evgenia Stavropoulou
Helen Dimopoulou
Odysseas Dimos
Aikaterini Varotsi
Natalia Karra
Chrysovalanto – Sofia Karatosidi
Georgios Dellatolas

Organizing Committee

Marianna Moschou
Helen Skouteli
Christalena Kattami
Xristina Katsouridi
Anastasios Marianos
Natassa Florou
Nancy Korkoliakou